INVESTERINGSSTRATEGIER

SF FORE investerer grundlæggende i tre forskellige typer ejendomme, som alle er karakteriseret ved at rumme et optimerings- eller værdipotentiale, som kan forløses gennem aktivt asset management.

  • Ældre ejendomme er ofte karakteriseret ved, at huslejen er fastsat efter boligreguleringsloven. Der er i ældre ejendomme ofte gode optimeringspotentialer gennem renoveringer, herunder udnyttelse af tagarealer til nye taglejligheder, moderniseringer af lejligheder samt omkostningsoptimering.
  • Restejerlejligheder til løbende frasalg er i særdeleshed attraktive for investorer som har tiden med sig. Strategien baserer sig på, at ejerlejlighederne frasælges løbende til markedspris når disse fraflyttes af lejerne. Før salg vurderes hver enhed individuelt af uvildige mæglere, og eventuelle værdiskabende renoveringsbehov klarlægges, dette sikrer maksimal salgspris i markedet.
  • Investeringer i projektejendomme er ofte struktureret som køb af ”nøglefærdige” (”Turn-key”) ejendomme til fremtidig levering ved færdiggørelsen. Ejendommene bliver opdelt i ejerlejligheder og leveres ofte fuldt udlejet ved overtagelse. Da ejendommene er nyopførte er den løbende vedligeholdelse meget begrænset. Værdioptimeringen foregår løbende ved genudlejninger, hvor markedslejeniveauet testes, og ved optimering af driftsomkostningerne.
Læs mere om vores tidligere investeringer

Vi arbejder altid for at være værdiskabende og har en stærk positiv track-record indenfor ejendomsinvesteringer.