AKTIVT ASSET MANAGEMENT

Gennem en aktiv tilgang til asset management optimeres ejendommene løbende hvilket har til formål, at skabe høje risikojusterede afkast gennem konstant optimering af aktivmassen. Gennem grundigt tilsyn og optimering, af outsourcede ydelser, sikres konstante markedskonforme vilkår.

Vores asset management ydelser involverer bl.a. følgende services:
  • Udarbejdelse af skræddersyet businessplaner og exit strategier til hvert aktiv.
  • ”Value-add” tilgang til fastlæggelse af investeringsbehov.
  • Tilpasning og optimering af aktivmassen gennem frasalg (af ejerlejligheder eller non-core aktiver)
  • Tilsyn og risikostyring af tredjeparts ydelser (entreprenører, tekniske rådgivere, mæglere, m.m.)
  • Løbende optimering af aktiverne gennem tilpasning af lejeniveau ved genudlejninger, lejer forhandlinger og renoveringer.
  • Selskabsdrift, herunder afholdelse af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, og likviditetsstyring af ejendoms- og holdingselskaber.
  • Løbende og gennemsigtig rapportering skræddersyet til dig og din families behov.
Kontakt Os